Information om fästingar

Fästingen (i folkmun skogsbässen, Ixodes ricinus samt även I. persulcatus) är ett djur tillhörande gruppen spindeldjur. I Finland förekommer den främst i den södra halvan av landet. Tvärtemot tidigare folktro får man inte skogsbässar på sig från alar, utan de bor och rör sig i undervegetationen, i gräs och buskar.

Fästingen sprider borrelia och TBE; fästingburen encefalit d.vs. hjärninflammation. I Finland kallas TBE också Kumlingesjukan, efter sin upptäckt i den åländska skärgården. Fästingen kan sprida dessa sjukdomar till mänskor genom bett. Risken för fästingbett är störst på låglänta skuggiga platser med riklig växtlighet. Fästingen trivs inte på kortklippt torrt gräs.

Fästingens utbreddhet

Fästingens förekomst har ökat kraftigt den senaste tiden. Förr påträffades den främst i skärgården och vid kusten, men nu finns den så gott som i hela Finland.

Största risken att få TBE / hjärninflammation är i den finländska sydvästra skärgården och kusten, samt ställvis i sydöstra Finland. Borreliasmitta kan man få i trakter som sträcker sig ända upp till Uleåborg.

Om fästingen biter?

Om fästingen kommer åt att bita. är det bäst att avlägsna den så snabbt som möjligt och därefter desinficera bettstället. Fästingen behöver en blodhaltig måltid för att kunna förflytta sig till nästa levnadsskede. Man kan lämpligast skydda sig mot Borrelia, som uppstår av bakterier, genom att klä sig i sakliga kläder när man rör sig i terrängen.

Sjukdomar som sprids via fästingen

I USA känner man till mera än 200 olika sjukdomar som sprids via fästingar. I Finland är situationen mycket bättre och antalet sjukdomar bara ett fåtal. I Finland bär fästingarna främst antingen det virusspridande TBE dvs orsaken till hjärninflammation, eller  bakteriespridande Lyme Borreliosis, som kan förorsaka sjukdomar hos mänskor. I fall fästingen bär TBE viruset är det lätt att få smitta. Viruset förekommer I fästingens spottkörtlar och sprids därifrån lättare än bakterieorsakade sjukdomar. Det finns vaccin för människor mot fästingburen encefalit.

Hos hundar har man även påträffat Ehrlichiosis i Finland. Det är en bakteriebaserad infektion. Det finns inget vaccin mot detta för husdjur. Det är alltså mera avgörande att fästingen tas bort på ett riktigt sätt när det gäller den bakterieburna Borrelian (eller hundarnas Ehrlichiosis). För djur finns det rätt effektiva lokala behandlingar i form av lösningar, som sätts i nacken på djuret, som antingen dödar eller håller borta fästingarna. Sådana finns dock inte för människor. Endast olika myggmedel kan användas med varierande framgång.

Som sakkunniga har provisor Harri Eskelin och farmacie doktor, provisor Antti Alaranta verkat.

Linkar och mera information

Wikipedia: Fästingar

Arno Forsius (LKT, professor) - Punkit lääketieteen historiassa: http://www.saunalahti.fi/arnoldus/punkit.html (på finska)

Fästingfara