Avlägsnande av fästingen

Med hjälp av Fästing-kroken avlägsnar du fästingar från människor och djur lätt, snabbt och  tryggt. Det är viktigt att ta bort fästingen så fort som möjligt. Forskningar visar att risken att få bakteriesjukdomar spridda av fästingen märkbart ökar om fästingen suttit fast i huden i 24 timmar. Störst är smittorisken då fästingen suttit fast i 48 timmar.

Det är mycket viktigt att ta bort fästingen på ett riktigt sätt för att förhindra följdsjukdomar.

Så här tar du bort fästingen lätt och riktigt:

 1. Ta ordentligt fram fästingens bettställe.
 2. Placera Fästing-kroken mot huden.
 3. Låt Fästing-kroken glida in under fästingen.
 4. Lösgör försiktigt fästingen genom att lyfta upp den.
 5. Desinficera bettstället och Fästing-kroken.

Avlägsnande av fästingen

Det är viktigt att avlägsna fästingen i sin helhet, inklusive mundelarna samt det sekret som fästingen utsöndrat kring bettstället. Därför bör man använda desinfektionmedel på  bettstället och då man rengör Fästing-kroken efter avlägsnandet av fästingen. Bettstället bör iaktas de följande dagarna och alla utlag, som är större än någon centimeter bör uppvisas för läkare.

Undvik att göra följande saker:

 • Använd inte vass tång
  • om fästingen spricker finns det risk för att det infekterade innehållet sprättar på huden eller i bettstället och på så sätt smittar mänskan eller djuret.
 • Krossa inte, spräck inte eller kläm inte fästingen
  • genom att klämma på  fästingen kan dess infekterade maginnehåll sprida sig till mänska eller djur.
 • Låt bli att snurra, vrida eller rycka lös fästingen
  • genom att snurra på, vrida eller rycka upp fästingen kan dess käkdelar bli kvar i vävnaden och förorsaka infektion. Också överförandet av det infekterade maginnehållet underlättas.
  • "-- guidelines, including those of the World Health Organization and the United States' Centers for Disease Control and Prevention do not advise rotating the tick during removal." (Eurosurveillance)
 • Undvik att behandla fästingen med bar hand
  • du kan få smittbärare på din hud.
 • Använd inte fett för att ta bort fästingen
  • vid kvävning kan fästingen spy upp det infekterade maginnehållet in i människan eller djuret.
 • Använd inte tändstickor eller uppvärmda nålar vid borttagning av fästingen
  • fästingen kan spricka, på samma sätt som om man använder vassa pincetter.

Råden baserar sig på allmänna skötselråd (WHO, CDC) och internationella artiklar, som behandlar borttagning av fästingar, bl.a. en artikel skriven av de amerikanska läkarna Matthew Gammons och Gohar Salam (Gammons M and Salam G (2002). Tick removal. Am Fam Physician, 66(4): 643-647). Den ursprungliga engelskspråkiga artikeln finner du på adressen: http://www.aafp.org/afp/20020815/643.html

Som sakkunniga har provisor Harri Eskelin och farmacie doktor, provisor Antti Alaranta verkat.

Fästingfara